• 1
  • 2
  • 3

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo.

Preberi več

Opozorilo v zvezi s pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

Od 1. 4. 2014 Center za socialno delo (CSD) ni več zavezanec za prijavo v obvezno zavarovanje, odjavo iz obveznega zavarovanja in za sporočanje sprememb med zavarovanjem, temveč to nalogo opravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Zato vam svetujemo, da

Preberi več

Izplačila julij

denarne socialne pomoči 4. 7. in 21. 7. 2014
varstveni dodatek 31. 7. 2014
državne in Zoisove štipendije 10. 7. 2014
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino 14. 7. 2014
pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, rejnine  11. 7. 2014
prispevki zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševska nadomestila 15. 7. 2014

Terminski plan izplačil transferjev v letu 2014

Enotna vstopna točka

Občani Zagorja lahko pomoč ali nasvet glede uveljavljanja in razumevanja svojih pravic iz javnih sredstev zdaj poiščete tudi na enotni vstopni točki.
Več o tem...